Natural History Museum of Crete - University of Crete

Institution (Original name) 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΦΙΚ
MAIN ADDRESS
Street 
Sofokli Venizelou Avenue
Postal code 
71409
City 
Heraklion
POSTAL ADDRESS
Country 
Greece
Phone 

(+30) 2810 324366

E-mail 
TYPE OF INSTITUTION
Type of institution 
Museum
LEGAL STATUS
Are you part of a larger entity / legal body? 
Yes
If yes, please specify  
University of Crete
CETAF MEMBERSHIP
Category 
Full member
CETAF Official representative
Name, position, phone, e-mail, research field 

Dr Catherina Voreadou, Hydrobiologist, Head of Education: voreadou@nhmc.uoc.gr Tel: +302810393278 Fax: +30 2810324366

Member of the Executive Committee? 
No
CETAF DEPUTY
Name, position, phone, e-mail, research field 

Dr Lymberakis Petros, Biologist, Curator of Vertebrates: lyberis@nhmc.uoc.gr, Tel: +302810393266 Fax: +30 2810324366

Member of the Executive Committee? 
No
Director / legal representative of the institution (title, name, phone, e-mail, research field) 

Director: Prof. Mr M. Mylonas / :+30 2810324366 / mylonas@nhmc.uoc.gr / Systematics biogeography Legal representative: Prof. Mr G. Tziritas / Vice rector / Computer sciences

Organigram 

The Natural History Museum of Crete (NHMC) was established in the early ‘80s as a department of the Faculty of Science of the University of Crete (UoC) whichis a multi-disciplinary, research-oriented University with a well-known reputation both nationally and internationally, with state-of-the art curricula and graduate programs, considerable research activity and initiatives that reflect its dynamic character. It has 17 Departments in 5 Faculties, around 13,000 undergraduate& 2000 postgraduate students, 540 academic staff & 400 administrative and technical staff.

NHMC consists of five divisions. The Zoological, the Botanical, the Geological and Paleontological, the Mineralogical and the Anthropological one. At present, four departments are fully operational: The Zoological, the Botanical, the Mineralogical and the Geological combined with the Paleontological department. All NHMC staff is operating under the UoC operational chart.

Governing and executive bodies 

The Museum is directed by Prof. Mylonas who is a Biology professor in the University of Crete and a five member Committee consisting of the heads of its divisions and senior staff.

PERSONNEL
Scientific staff 
Permanent (P)Non – Permanent (NP)
a) TOTAL scientific staff
b) Scientific staff linked to Collections62
c) Post-docs / PhD students3
d) Others (Associates, etc.)61
TOTAL (a+b+c+d)128
Other staff (administration etc.) 
Permanent (P)Non – Permanent (NP)
e) Exhibitions210
f) Collection managers / technicians21
g) Others 35
TOTAL (e+f+g)716
Total permanent staff 
19
Total non-permanent staff 
24
Grand total (permanent + non-permanent Staff) 
43
Male (%) 
51
Female (%) 
49
R&D facilities
How many laboratories are in use in your institution? 
11
List of laboratories 
 • Zoological Labs: 3
 • Botanical Lab & Herbarium: 1
 • Hydrobiology Lab: 1
 • Geological & Paleontological Lab: 1
 • Molecular Systematic & Evolution Lab: 1
 • Taxidermy & Exhibits Lab: 1
 • G.I.S. Lab: 1
 • Graphics Lab: 1
 • Multimedia Lab: 1
List of key tools (e.g. SEM, 3D, scanners/printers,...) 
 • Data bases
 • Archive of photos & other digital resources
 • Stereomicroscopes (Leica M125) with photography facilities (x1) (Leica MZ8) with photography facilities (x10)
 • Microscopes (Leica DM2500) with photography facilities (x 1)
 • Photographic studio (Equipped for Macrophotography and objects up to 1m )
 • Photographic equipment ( 5 Nikon bodies +various lenses)
 • Slide film scanner (Nikon Super Coolscann 5000)
 • Ion chromatographer and field probes for freshwater analysis
 • Sequencer
 • Computer Cluster
Other scientific / R&D facilities 

3 cars (4 wheels) and 1 boat (6 m)

Exhibitions
Number of permanent exhibitions 
5
List of permanent exhibitions  
Name 
6 Mega Dioramas of East Mediterranean
Name 
Geology and Palaeontology of Eastern Mediterranean
Name 
Discovery centre
Name 
Earthquake Simulator
Name 
Living museum
Number of recent exhibitions 
4
Recent Temporary Exhibitions (< 2 years) 
Name 
Plants and Culture in the History of Europe
Name 
The Antikythera Mechanism
Name 
Dinosaurs of Patagonia
Name 
Dinosaurs extreme
Number of current exhibitions 
1
Current Temporary Exhibitions 
Name 
Light mysteries
RESEARCH FIELDS
RESEARCH FIELD 
Summary of your Research programme 

The Natural History Museum of Crete (NHMC) www.nhmc.uoc.gr was established in 1980 within the frames of the faculty of Science of the University of Crete (UoC). At present, four departments are fully operational: The Zoological, the Botanical, the Mineralogical and the Geological combined with the Paleontological department. It is the only Natural History Museum in Greece, dealing with all aspects of natural environment and occupies a significant number of specialists in biological and geological diversity.

In December 2012, NHMC was awarded by the Greek National Academy of Sciencesfor its activity on education, research and publishing. In NHMC permanent Exhibition Halls, of 3500 m2, in the city of Heraklion, Crete, the natural environment of the eastern Mediterranean area with special emphasis on Greece and Crete, is displayed.

NHMC’s research program is focused mainly on:

 • Development of complete geological, mineralogical, paleontological, botanical and zoological collections primarily focused in the Eastern Mediterranean area.
 • Basic and applied research on biological and geological diversity and endemic, rare or threatened forms of life, as well as issues of protection and conservation of the natural environment, NHMC has expanded its scientific research beyond the Greek territory, to countries all over the eastern Mediterranean basin with main objective to create and coordinate a network of cooperating institutions of this region.
 • Management and conservation of the natural environment heritage (species, habitats, landscapes and related functions)
 • Scientific consultancy to several public bodies such as the Ministry of Environment, Energy and Climate Change, the Ministry of Rural Development and Food and the Decentralized Administration of Crete. NHMC is also the scientific advisor of UNESCO concerning the European and Global nominated Cretan Geopark “Psiloritis Geopark”.
Scientific publications
Number of peer-reviewed publications per year 
20
Other publications 

NHMC KEY PUBLICATIONS

 1. Poulakakis N., Kapli P., Kardamaki A., Skourtanioti E., Goecmen B., Ilgaz C., Kumlutaş Y., Avci A., Lymberakis P. 2013 Comparative phylogeography of six herpetofauna species in Cyprus: late Miocene to Pleistocene colonization routes. Biological Journal of the Linnaean Society 108(3), 619-635
 2. Ampartzaki M., Kypriotaki M., Voreadou C., Dardioti A., Stathi I. 2013 Communities of practice and participatory action research: the formation of a synergy for the development of museum programmes for early childhood. Educational Action Research 21 (1) 4–27
 3. Simaiakis S.M., Djursvoll P., Bergersen R. 2013 Influence of climate on segment number in Geophilus flavus, a centipede species inhabiting Sognefjord in western Norway. Ann. Zool. Fennici 50, 247-255
 4. Simaiakis S.M., Zapparoli M., Minelli A., Bonato L. 2013 The centipede fauna (Chilopoda) of the island of Cyprus, with one new lithobiomorph species. Zootaxa 3647(2), 279-306
 5. Kaltsas D., Trichas A., Kougioumoutzis K., Chatzaki M. 2013 Ground beetles respond to grazing at assemblage level, rather than species-specifically: the case of Cretan shrublands. J. Insect Conserv. 14, 681-697
 6. Zhang J., Kapli P., Pavlidis P., Stamatakis A. 2013 A general species delimitation method with applications to phylogenetic placements. Bioinformatics 29 (22), 2869-2876
 7. Simaiakis S.M., Edgecombe G.D. 2013 Scolopendromorph centipedes (Chilopoda: Scolopendromorpha) in the Natural History Museum (London): A review of the hitherto unidentified species collected in Africa, with remarks on taxonomy and distribution, and a new species of Otostigmus (Parotostigmus) Zootaxa 3734(2), 169–198
 8. Dufresnes C., Wassef J., Ghali K., Brelsford A., Stöck M., Lymberakis P., Crnobrnja-Isailovic J., Perrin N. 2013 Conservation phylogeography: does historical diversity contribute to regional vulnerability in European tree frogs (Hyla arborea)? Molecular Ecology 22, 5669–5684
 9. Kapli P., Botoni D., Ilgaz C., Kumlutaş Y., Avcı A., Pouyani N.R., Fathinia B., Lymberakis P., Ahmadzadeh F., Poulakakis N. 2013 Molecular phylogeny and historical biogeography of the Anatolian lizard Apathya (Squamata, Lacertidae). Mol. Phyl. Evol. 66, 992–1001
 10. Ali A., de Bie, C.A.J.M., Skidmore A.K., Scarrott R.G., Hamad A.A., Venus V., Lymberakis P. 2013 Mapping land cover gradients through analysis of hyper - temporal NDVI imagery. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 23, 301-312
 11. Vences M., Hauswaldt S.J., Steinfartz S., Rupp O., Goesmann A., Kόnzel S., Orozco-terWengel P., Vieites D.R., Nieto-Roman S., Haas S., Laugsch C., Gehara M., Bruchmann S., Pabijan M., Ludewig, A-K., Rudert, D., Angelini, C., Borkin L.J., Crochet, P-A., Crottini A., Dubois, A., Ficetola G.F., Galán P., Geniez P., Hachtel M., Jovanovic O., Litvinchuk S.N., Lymberakis P., Ohler A., Smirnov N.A. 2013 Radically different phylogeographies and patterns of genetic variation in two European brown frogs, genus Rana. Mol. Phyl. Evol. 68, 657–670
 12. Kornilios P., Giokas S., Lymberakis P., Sindaco R. 2013 Phylogenetic position, origin and biogeography of Palearctic and Socotran blind-snakes (Serpentes: Typhlopidae). Mol. Phyl. Evol. 68, 35–41
 13. Kyriazi P., Kornilios P., Nagy Z.T., Poulakakis N., Kumlutas Y., Ilgaz C., Avci A., Göçmen B., Lymberakis P. 2013 Comparative phylogeography reveals distinct colonization patterns of Cretan snakes. J. of Biogeography 40(6), 1143-1155
 14. Barboutis C., Evangelidis A., Akriotis T., Fransson T. 2013 Spring migration phenology and arrival conditions of the Eastern Bonelli’s Warbler and the Semi-collared Flycatcher at a small Greek island. Ringing & Migration 28 (1), 39-42
 15. Poulakakis N., Russello M., Geist D., and Caccone A. 2012: Unraveling the Peculiarities of Island Life: Vicariance, Dispersal and the Diversification of the Extinct and Extant Giant Galápagos Tortoises. Molecular Ecology, 21, 160-173.
 16. Iliopoulos G., Roussiakis S. & Fassoulas C. 2012 First occurrence of carnivore footprint with hyaenid affinities from the Late Miocene of Crete (Greece). PalaeobioPalaeoenv, DOI 10.1007/s12549-012-0073-9.
 17. Habel J.C., Husemann M., Schmitt T., Zachos F.E., Honnen A-C., Petersen B., Parmakelis A. & Stathi I. 2012. Microallopatry Caused Strong Diversification in Buthus scorpions (Scorpiones: Buthidae) in the Atlas Mountains (NW Africa). PLoSONE 7(2), e29403.
 18. Cellinese N., Smith S.A., Edwards E.J., Kim S-T., Avramakis M. & Donoghue M.J. 2009: Historical biogeography of the endemic Campanulaceae of Crete. J. Biogeography, 36, 1253-1269.
 19. Poulakakis, N., Glaberman, S., Russello, M., Beheregaray, L.B., Ciofi, C., Powell, J.R. and Caccone, A. 2008: Rediscovery of an extinct species of giant Galápagos tortoise. PNAS, 105/40, 15464–15469.
 20. Poulakakis N., Pakaki V., Mylonas M. and Lymberakis P. 2008: Phylogeography of the Greek legless skink Ophiomorus punctatissimus (Sauria: Scincidae). The impact of the Mid-Aegean trench in its phylogeography. Molecular Phylogenetics and Evolution, 47, 396 – 402.
 21. Triantis K.A., Sfenthourakis S. &Mylonas M. 2008: Biodiversity patterns of terrestrial isopods from two island groups in the Aegean Sea (Greece): Species-area relationship, small island effect, and nestedness. Ecoscience, 15, 169-181.
 22. Triantis K.A., Mylonas M. & Whittaker R.J. 2008: Evolutionary species-area curves as revealed by single-island endemics: insights for the interprovincial species–area relationship. Ecography, 31, 401-407.
 23. Parmakelis A., Stathi I., Chatzaki M., Simaiakis S., Spanos L., Louis C., & Mylonas M. 2006: Evolution of Mesobuthus gibbosus (Brulle, 1832) in the north-eastern Mediterrannean region. Molecular Ecology,15/10, 2883-2894.
 24. Poulakakis N. 2006: Pygmy, but mammoth. Research highlights. Nature, 440, 1092.
 25. Poulakakis N., Lymberakis P., Valakos E., Zouros E. & Mylonas M. 2005: Phylogenetic relationships and biogeography Podarcisspecies from the Balkan Peninsula by bayesian and maximum likelihood analyses of mitochondrial DNA sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution, 37, 845-857.
 26. Chatzaki M., Lymberakis P. & Mylonas M. 2005: The distribution of ground spiders (Araneae, Gnaphosidae) along the altitudinal gradient of Crete, Greece: species richness, activity and altitudinal range. The Journal of Biogeography, 32, 813-831.
 27. Poulakakis N., Lymberakis,P., Pafilis P., Valakos E. & Mylonas, M. 2005: Phylogeography of Balkan wall lizard (Podarcis taurica) and its relatives inferred from mitochondrial DNA sequences.Molecular Ecology,14, 2433-2443.
 28. Triantis K.A., Mylonas M., Lika K. & Vardinoyannis K. 2003: A model for the species-area habitat relationship. Journal of Biogeography, 30/1, 19-30.
 29. Poulakakis N., Lymberakis P., Antoniou A.-B., Chalkia D., Zouros E., Mylonas M. & Valakos E. 2003: Molecular phylogeny and biogeography of the wall-lizard Podarcis erhardii (Squamata: Lacertidae) based on partial mtDNA sequences of the cytochrome b gene. Molecular Phylogenetics and Evolution, 28, 38–46.

Other Publications:

 • Αμφίβια και ερπετά της Κρήτης. ISBN 960-367-002-2
 • Η ζωή στα φρύγανα. ISBN 960-367-003-0
 • Η ζωή στις σπηλιές. ISBN 960-367-001-4
 • Η ζωή κάτω από τις πέτρες. ISBN 960-367-000-6
 • Το σκαντζοχοιράκι που δεν ήθελε τα αγκάθια του. ISBN 960-367-004-9
 • Το Φυσικό Περιβάλλον της Ελλάδας. Funded by the Greek Ministry of Education
 • Οδηγός υπαίθρου για τη γεωλογία της Κρήτης. ISBN 960-367-007-3
 • Field Guide to the Geology of Crete. ISBN 960-367-008-1
 • Proceedings of the 1st Bearded Vulture Workshop. ISBN 960-367-006-5
 • Proceedings of the 4th Bearded Vulture Workshop. ISBN 960-367-011-1
 • Fauna Grecae VIII. The slugs of Greece-Τα γυμνοσαλιγκάρια της Ελλάδας. ISBN 960-367-005-7
 • Απειλούμενα ενδημικά είδη χλωρίδας στη Νότια Ελλάδα. Project ARCHI-MED 2001
 • Απειλούμενα ενδημικά είδη της χερσαίας πανίδας στη Νότια Ελλάδα. Project ARCHI-MED 2001
 • Μαθαίνω για τα ενδημικά φυτά και ζώα της Κρήτης. Project ARCHI-MED 2001
 • Ζώα και φυτά της Νότιας Ελλάδας που δέχονται πιέσεις λόγω της οικονομικής τους σημασίας. Project ARCHI-MED 2001
 • Η πολιτισμική αξία των φυτών και των ζώων στην Κρήτη από τη Νεολιθική εποχή μέχρι σήμερα. Project ARCHI-MED 2001
 • Συνεργασία για το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Νότιο Αιγαίο-Κρήτη-Κύπρος. ISBN 960-367-010-3
 • Herpetologia Candiana. ISBN 960-367-009-X
 • Ορεινές περιοχές: προβλήματα και προτάσεις διαχείρισης. ISBN 960-367-012-Χ
 • Τα “Μικρά Μετέωρα” του Λασιθίου. ISBN 960-367-013-8
 • The “Little Meteora” of Lasithi. ISBN 960-367-014-6
 • Η νήσος Χρυσή. ISBN 960-86710-0-0
 • Die Insel Chrysi. ISBN 960-86710-2-7
 • The island of Chrysi. ISBN 960-86710-1-9
 • Ανατολική Κρήτη Φύση 2000. ISBN 960-367-015-4
 • East Crete Natura 2000. ISBN 960-87025-7-7
 • Ορεινή Κρήτη. ISBN 960-367-018-9
 • Mountainous Crete. ISBN 960-367-019-7
 • Οδηγός καλής πρακτικής για την κατασκευή και διαχείριση των τεχνητών υδατοσυλλογών. ISBN 960-367-017-0
 • Η ορθή διαχείριση στις τεχνητές υδατοσυλλογές. Project LIFE00ENV/GR/000685
 • Οικοτουριστικός οδηγός κύριων υγροτόπων της Κρήτης. Project LIFE00ENV/GR/000685
 • Μια άλλη ματιά στους τεχνητούς υγρότοπους (LAYMAN’S REPORT). Project LIFE00ENV/GR/000685
 • European Geoparks. Proceedings of the 4th European Geoparks’ Network Meeting: “On the Development of Geoparks. Under the Auspices of Unesco”. ISBN 960-89138-0-2
 • Η γεωλογική κληρονομιά του Ψηλορείτη (GR, EN). ISBN 978-960-89138-2-0
 • 'Ατλαντας των σαλιγκαριών της Κύπρου. ISBN 978-9963-8928-3-9
 • Abstracts of the International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of Eastern Mediterranean. ISBN 978-960-85298-7-8
 • Οδηγός Ορθής Γεωργικής πρακτικής. ISBN 960-367-020-0
 • Άγιος Δίκαιος - Ορνιθολογικός Οδηγός. ISBN 960-367-021-9
 • Αστερούσια - Ορνιθολογικός Οδηγός. ISBN 960-367-022-7
 • Οικοτουριστικός Οδηγός Αγίου Δικαίου. ISBN 960-367-024-3
 • Οικοτουριστικός Οδηγός Αστερουσίων. ISBN 960-367-025-1
 • Οδηγός καλής πρακτικής για το σχεδιασμό και τη διαχείριση ταμιευτήρων με στόχο την επίτευξη πολλαπλών λειτουργειών. ISBN 960-367-017-0
 • Τα υδάτινα οικοσυστήματα της Ευρώπης. Μια εκπαιδευτική προσέγγιση. ISBN 978-960-367-026-1
 • Κάρτες προσδιορισμού των μικρών ζώων του γλυκού νερού. ISBN 978-960-367-027-8
 • Οι δεινόσαυροι της Παταγονίας. ISBN 978-960-367-028-5
 • RACCE. ISBN 978-960-367-029-2
 • RACCE. ISBN 978-960-367-030-8
 • RACCE. ISBN 978-960-367-031-5
 • Σεισμοί και ηφαίστεια για την πρώιμη σχολική ηλικία. ISBN 978-960-367-032-2
 • Μαθαίνω για τους σεισμούς! ISBN 978-960-367-033-9.
 • Οικοτουριστικός οδηγός φυσικού πάρκου Σητείας. ISBN 978-960-367-034
 • Ecotouristic guide of Sitia Nature Park. ISBN 978-960-367-035-3
 • Κρήτη, μια ήπειρος σ' ένα νησί. ISBN 978-960-367-036-0
EARTH SCIENCES (Geology, Mineralogy, Palaeontology,…) 
TypologyPrimary typesIndividual specimens/objects% registered cards% recorded cards in database
1.1Palaeontology412000100
LIFE SCIENCES (Zoology, Biology, Botany, Mycology,…) 
TypologyPrimary typesIndividual specimens/objects% registered cards % recorded cards in database
2.1Botany103400060
2.2Zoology21260000060
Total specimens (all collections) 
2,646,000
Outstanding collection features 

NHMC collections come mainly from the Mediterranean area which:

 • is the second largest hotspot in the world covering a vast area of more than 2 million km2 with 22.500 plant species been registered (four times higher than the number encountered in the rest of Europe)
 • is characterized by a high rate of endemism (52% of the 22.500 plants, 33.5% of the 230 reptile species, 34.2% of the 79 amphibian species & 29.2% of the 216 freshwater fishes are endemic to the area.
 • includes the Aegean archipelago with 7.852 islands & islets.
Does your institution have an Index Seminum? 

No

Heritage sciences (art, manuscripts, maps, photographs...) 

Different kinds of materials are collected and catalogued in the Library of NHMC, including both printed and not printed material. Currently, the collections are:

 • A Data Base of bibliographic data on the fauna and flora of Aegean Islands and Peloponnese (modern and fossil)
 • Videotapes and CD ROMs, volumes of various proceedings of Congresses, educational material
 • Books (Approximately 1700 titles)
 • Maps of the Hellenic Geographic Military Service (H.M.G.S.), P.N/Y.Y, INSTITUTE OF GEOLOGICAL AND MINERAL RESEARCH (400)
 • Copies of 6500 articles published in scientifical journals, dealing mainly with the topics of natural history and environment of Crete, other Aegean Islands and Peloponnisos but also including other topics of research.
 • Journals (160 titles, 3170 items of scientific and no scientific)
Other information regarding heritage collections 

In NHMC’s photographic archive, 98200 slides and digital photos of plants, animals, habitats, stones, minerals, fossils, scientific expeditions etc. are housed. http://www.nhmc.uoc.gr/en/museum/photo-archive/selection/images.

In NHMC, G.I.S. Laboratory, spatial topographic, geological and satellite data, compatible with ArcGIS and other GIS Software, are also stored.

Genetic Repositories
Does your institution have a DNA bank? 
Yes
Number of DNA samples 
300
Number of organisms / species 
100
Does your institution have a seed bank? 
No
DNA or seed sample exchange 

Yes, with: o Yale University, USA o CIBIO, PORTUGAL o Natural History Museum, London, UK o University of Cyprus, CYPRUS o Ege University, TURKEY o University of Arizona, USA

COLLECTION’S RELATED INFORMATION
Number of outgoing loans (parcels / specimens) per year 
200
Number of accessions (specimens) per year 
200
Number of scientific visitors per year 
10
MAIN AREAS OF TAXONOMIC EXPERTISE 
Mammals, reptiles and amphibians of the eastern Mediterranean area
Conservation of islands
Biodiversity - biology - ecology - conservation of beetles of Balkans and the eastern Mediterranean area
Biodiversity - biology - ecology - conservation - biogeography of terrestrial molluscs
Taxonomy of Chilopoda of the Eastern Mediterranean and the European region
Biodiversity - Ecology - Biology and Conservation of bats
Taxonomy - Ecology and Phylogeography of scorpions of the Mediterranean area
Ecology of aquatic invertebrates (all groups) of the eastern Mediterranean area
Cretan and eastern Mediterranean flora
Molecular taxonomy
Distribution – Ecology – Conservation of birds of the eastern Mediterranean area
Management of wetlands of the eastern Mediterranean area
Structural Geology, Geomorphology, Geodiversity, Geoconservation
Hydrogeology
Terrestrial vertebrate and marine invertebrate palaeontology
COMMUNICATION MATERIAL
Logo 
Printed news 

Program of the annual activities of The Club ‘Friends of NHMC’ in: http://nhmcfriendsgr.weebly.com/

Own editions 

Printed promotional material (like posters, calendars, series of photos etc.)

Contact person at your institution for communications / press / external relations (name, position, phone, e-mail) 

CETAF Communication Dr Voreadou Catherina: voreadou@nhmc.uoc.gr Tel: +30 2810 393278, Dr Lymberakis Petros : lyberis@nhmc.uoc.gr Tel: +30 2810 393266

Press-External relationships Georgantis Panagiotis: panos@nhmc.uoc.gr Tel: +30 2810 282740, Nikolakakis Manolis: nikolakakis@nhmc.uoc.gr Tel: +30 2810 393432

Visitors
Last year:  
90 000
Trends (past and future) 

plus 100.000 visited the temporary exhibition “Dinos in Athens” which was hosted at the Riding Center of Olympic Properties at Goudi park from 1/10/2012 till 31/5/2013.

Trends: Comparing with the past years there is a stable increase every year in the number of visitors.

Website visitors
Last year  
35 116
Institution news
Training
Research updates
Workshops / Events
Others
Other means of communication  
If your institution is involved with non-university-based teaching or education programmes, please describe them & the partners 

Yes, in the frames of funded projects of Educational Research

If your institution is involved with universities in teaching or education programmes, please name and describe them 

NHMC is a University Museum belonging to the University of Crete (UoC). For this reason NHMC is closely connected with all the educational activities of UoC such as teaching and supervision of PhDs and Master Degrees. Since 1993 to 2011, 18 PhDs & 32 Master Degrees have been supervised by NHMC scientific staff.

If your institution is involved in online courses, please describe them and the partners 

No

If your institution is involved in training projects, please describe them and the partners 

NHMC is actively involved in funded projects with training activities. During 2012, in NHMC Centre for Environmental Training (NHMC-CET), approximately 2000 teachers were trained on Environmental and Pedagogical issues.

Such recent projects are:

 • NATURAL EUROPE: CIP-ICT-PSP-DILI 250579
 • RACCE: 070401/2010/579066/SUB/C4 http://racce.nhmc.uoc.gr/
 • PATCH: 135285-LLP-1-2007-1-IT-KA3-KA3MP
 • YOURVID: 504331-LLP-1-2009-1-ES-COMENIUS-CMP
 • EUCLIDES: 134246-LLP-1-2007-IT-COMENIUS-CMP
 • CONFRESH: 226682 - CP - 1 - 2005 - 1 – GR –
 • COMENIUS - C21 www.nhmc.uoc.gr/confresh
 • CONSERVATION ACTIONS FOR GYPAETUS BARBATUS AND THE BIODIVERSITY IN CRETE: LIFE02/NAT/GR/8492,www.nhmc.uoc.gr/life_gypaetus/
 • MEDITERRANEAN RESERVOIRS AND WETLANDS. A DEMONSTRATION OF MULTIPLE - OBJECTIVE MANAGEMENT IN THE ISLAND OF CRETE: LIFE00 ENV/GR/000685
Other relevant information on education and / or training carried out 

NHMC has adopted an integrated Learning Strategy Plan for the active diffusion of the knowledge accumulated, to all sectors of the society including Formal, Informal and Non formal Education, Life Long Learning, and Public Environmental Awareness activities focusing to engage new audiences. NHMC’s permanent Exhibition Halls also host the NHMC Centre for Environmental Training (NHMC-CET). In the Exhibition Halls and the NHMC-CET, several educational activities are carried out under a regular basis addressed both to children as well as to adults.

Workshops, seminars, conferences, presentations and discussions, temporary exhibitions and happenings, all addressed and open to public. During 2012, 45.000 students of primary and secondary education visited NHMC and followed 12 different hourly workshops. Weekly summer schools are also organized during summer time. The Club ‘Friends of NHMC’ http://nhmcfriendsgr.weebly.com/ is also activated within NHMC. Members of the Club, mainly families, take part in several indoor and outdoor activities.

Contact person at your institution for education / teaching / training (name, position, phone, e-mail) 

Dr Voreadou Catherina, Biologist, Head of Education: voreadou@nhmc.uoc.gr Tel: +302810393278 Dr Stathi Iasmi, Biologist, Senior staff : iasmi@nhmc.uoc.gr Tel: +302810393262

THREE MAIN TOPICS OF CURRENT INTEREST FOR YOUR INSTITUTION 

1. Biogeography in the Eastern Mediterranean (where and why’s of organisms distributions)

2. Molecular taxonomy in several groups and by several methods (DNA barcoding, Next generation sequencing…)

3. Development of the scientific collections (herbarium, invertebrates, vertebrates, fossils, minerals)

4. Study and conservation of geodiversity of Crete and Greece

5. Diffusion of scientific knowledge to public

THREE MAIN TOPICS OF FUTURE INTEREST FOR YOUR INSTITUTION 

Scientific collections’ infrastructures, policy and digitization with full metadata

Development of the museum’s exhibition halls to their full potential

Enhance the research priorities as listed above:

 • Biogeography in the Eastern Mediterranean (where and why’s of organisms distributions)
 • Molecular taxonomy in several groups and by several methods (DNA barcoding, Next generation sequencing…)
 • Development of the scientific collections (herbarium, invertebrates, vertebrates, fossils, minerals)
 • Study and conservation of geodiversity of Crete and Greece
 • Diffusion of scientific knowledge to public
WHICH NETWORKS OR ORGANISATIONS SHOULD CETAF BE A MEMBER OF? 

IUCN

FAO

UNESCO

Last update 
10.24.17